Ρεφλεξολογία: Τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις στη βήτα-ενδορφίνη, την κορτιζόλη και το σχετιζόμενο με την εγκυμοσύνη στρες.

J.E.M. McCullough, S.D. Liddle, C. Close, M. Sinclair, C.M. HughesΗνωμένο Βασίλειο, 2018Complementary Therapies in Clinical Practice, 2018, 31:76-84 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η ρεφλεξολογία χρησιμοποιείται για ποικίλες ενοχλήσεις σχετιζόμενες με την εγκυμοσύνη. Πραγματοποιήθηκε πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή τριών βραχιόνων, με σκοπό να ελεγχθούν οι μεταβολές στις φυσιολογικές και βιοχημικές παραμέτρους του στρες. Στρατολογήθηκαν …

Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στο αυτόνομο νευρικό σύστημα σε υγιείς ενήλικες: Μελέτη εφικτότητας.

C. Hughes, S. Krirsnakriengkrai, S. Kumar, S. McDonoughΒ. Ιρλανδία, Ηνωμένο Βασίλειο, 2011Alternative Therapies In Health And Medicine, 2011, 17(3):32-37 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Έχει διαπιστωθεί ότι η ρεφλεξολογία μπορεί να μειώσει το άγχος και το στρες σε διάφορους πληθυσμούς. Ο μηχανισμός μέσω του οποίου επιτυγχάνεται αυτή η μείωση πιθανόν να βρίσκεται στη …