Πιλοτική τυχαιοποιημένη ελεγχόμενη δοκιμή που διερευνά τις επιδράσεις της προγεννητικής ρεφλεξολογίας στην έκβαση του τoκετού.

J. E.M. McCullough, C. Close, S.D. Liddle, M. Sinclair, C. M. HughesΗνωμένο Βασίλειο, 2017Midwifery, 2017, 55:137–144 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η διερεύνηση των επιδράσεων της προγεννητικής ρεφλεξολογίας στην έκβαση του τοκετού. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Δευτερογενής ανάλυση πιλοτικής τυχαιοποιημένης ελεγχόμενης δοκιμής τριών βραχιόνων, που διεξήχθη μεταξύ Ιουλίου 2012 και Σεπτεμβρίου 2013. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Το τμήμα μητρότητας …

Η επίδραση της ρεφλεξολογίας στην ένταση του πόνου και στη διάρκεια του τοκετού σε πρωτότοκες.

M. Dolatian, A. Hasanpour, S. Montazeri, R. Heshmat, H. Alavi MajdΙράν, 2011Iranian Red Crescent Medical Journal, 2011, 13(7):475-479 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Η ρεφλεξολογία είναι μια αρχαία, ήπια και μη επεμβατική τεχνική, που χρησιμοποιείται ευρέως ως μια εκ των μη φαρμακευτικών μεθόδων για την ανακούφιση του πόνου. Ο σκοπός της παρούσας έρευνας …