Επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με πρωτογενή υπέρταση.

H. Park, G. ChoΚορέα, 2004Journal of Korean Academy of Nursing, 2004, 34(5):739-750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με σκοπό να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση, στα επίπεδα λιπιδίων ορού και στο αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή σε ασθενείς με πρωτογενή υπέρταση. ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκε σχεδιασμός προελέγχου-μετελέγχου με …