Τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή ρεφλεξολογίας από συνοδό για τη διαχείριση συμπτωμάτων κατά τη διάρκεια αγωγής για καρκίνο του μαστού.

G. Wyatt, A. Sikorskii, I. Tesnjak, F. Frambes, A. Holmstrom, z. Luo, D. Victorson και D. TamkusΗ.Π.Α., 2017Journal of Pain and Symptom Management, 2017, 54(5):670-679 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Στόχος της παρούσας μελέτης ήταν ο προσδιορισμός της επίδρασης κατ’ οίκον ρεφλεξολογικής παρέμβασης που παρέχεται από φροντιστή από το φιλικό/οικογενειακό περιβάλλον, σε σύγκριση …

Περίληψη κατευθυντήριων οδηγιών βασισμένων σε ενδείξεις (evidence-based): Συμπληρωματική και εναλλακτική ιατρική στη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Έκθεση της Υποεπιτροπής Ανάπτυξης Κατευθυντήριων Οδηγιών της Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας. V. Yadav, C. Bever, J. Bowen, A. Bowling, B. Weinstock-Guttman, M. Cameron, D. Bourdette, G.S. Gronseth, P. NarayanaswamiΗ.Π.Α., 2014Neurology, 2014, 82(12):1083-92 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η ανάπτυξη συστάσεων βασισμένων σε ενδείξεις για τις συμπληρωματικές και εναλλακτικές θεραπείες (ΣΕΘ) στη σκλήρυνση κατά πλάκας …

Έκβαση της σχετιζόμενης με την υγεία ποιότητας ζωής: Δοκιμή ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με προχωρημένο καρκίνο του μαστού.

G. Wyatt, A. Sikorskii, M.H. Rahbar, D. Victorson, M. YouΗΠΑ, 2012Oncology Nursing Forum, 2012, 39(6):568-577 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η αξιολόγηση της ασφάλειας και της αποτελεσματικότητας της ρεφλεξολογίας, μιας συμπληρωματικής θεραπείας που εφαρμόζει πίεση σε συγκεκριμένες περιοχές του άκρου πόδα. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Διαμήκης, τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ: Δεκατρείς δημοτικές ογκολογικές κλινικές σε όλες …

Η κλινική αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε ανοϊκούς τροφίμους γηροκομείου.

N. Hodgson, S. AndersenΗ.Π.Α, 2008Journal of Alternative and Complementary Medicine, 2008, 14(3):269-275 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΤΟΧΟΣ: Η παρούσα πειραματική, με επαναλαμβανόμενες μετρήσεις, διασταυρούμενη μελέτη σε τροφίμους γηροκομείου, εξέτασε την αποτελεσματικότητα της ρεφλεξολογίας σε άτομα με ήπιο έως μέτριο βαθμό άνοιας. Συγκεκριμένα η μελέτη εξέτασε εάν μια εβδομαδιαία παρέμβαση ρεφλεξολογίας θα συνέβαλε στη …

Ρεφλεξολογία από συνοδό: Επιδράσεις στον καρκινικό πόνο και στο άγχος.

N. Stephenson, M. Swanson, J. Dalton, F.J. Keefe, M. EngelkeΗ.Π.Α., 2007Oncology Nursing Forum, 2007, 34(1):127-132 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ / ΣΤΟΧΟΣ: Η σύγκριση των επιδράσεις της ρεφλεξολογίας που εφαρμόζεται από συνοδό και της συνήθους φροντίδας συν προσοχής, στα αυτοεκτιμούμενα επίπεδα πόνου και άγχους. ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ: Ο πειραματικός με προέλεγχο και μετέλεγχο σχεδιασμός περιελάμβανε …