Τυχαιοποιημένη-ελεγχόμενη δοκιμή που μελετά τις επιδράσεις της ρεφλεξολογίας σε ασθενείς με χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ).

I. Wilkinson, S. Prigmore, C. RaynerΗνωμένο Βασίλειο, 2006Complementary Therapies in Clinical Practice, 2006, 12(2):141-147 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Είναι γνωστό ότι πολλοί ασθενείς με αποφρακτικές πνευμονοπάθειες χρησιμοποιούν αρκετές Συμπληρωματικές και Εναλλακτικές Θεραπείες (ΣΕΘ). Πρόσφατα υπήρξε μεγάλο ενδιαφέρον για τις ΣΕΘ, μετά την έκθεση της Ειδικής Επιτροπής για την Επιστήμη και την Τεχνολογία της …