Ρεφλεξολογία έναντι προγράμματος παραδοσιακής φυσικοθεραπευτικής αγωγής σε γυναίκες με προεκλαμψία και οίδημα αστραγάλου.

K. Abdulaziz, A. DrazΑίγυπτος, 2016International Journal of PharmTech Research, 2016, 9(5):08-15 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΜΕΘΟΔΟΙ: Συμμετείχαν εξήντα γυναίκες 25-35 ετών με ήπια προεκλαμψία, οι οποίες εισήχθησαν στη μελέτη από το εξωτερικό ιατρείο της Μαιευτικής-Γυναικολογικής Κλινικής του νοσοκομείου Kasr El Ani. Η ηλικία κύησης ήταν ανώτερη των 20 εβδομάδων και κατώτερη των 25 εβδομάδων. …

Επίδραση νοσηλευτικών παρεμβάσεων με χρήση ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών στα πανεπιστημιακά νοσοκομεία της Μανσούρα – Προκαταρκτικά αποτελέσματα.

K. Elshamy, E. ElsafetyΑίγυπτος, 2011Medical Journal of Cairo University, 2011, 79(2):193-202 ΠΕΡΙΛΗΨΗ Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν να διερευνηθεί η επίδραση της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση και στην ποιότητα ζωής υπερτασικών ασθενών. Διεξήχθη μια ημι-πειραματική μελέτη στην οποία συμμετείχαν υπερτασικοί ασθενείς που επιλέχθησαν από το υλικό των εξωτερικών …

Επιδράσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα σε ασθενείς με πρωτογενή υπέρταση.

H. Park, G. ChoΚορέα, 2004Journal of Korean Academy of Nursing, 2004, 34(5):739-750 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΣΚΟΠΟΣ: Η παρούσα μελέτη διεξήχθη με σκοπό να αξιολογήσει τις επιπτώσεις της ρεφλεξολογίας άκρου πόδα στην αρτηριακή πίεση, στα επίπεδα λιπιδίων ορού και στο αίσθημα ικανοποίησης από τη ζωή σε ασθενείς με πρωτογενή υπέρταση. ΜΕΘΟΔΟΣ: Για την μελέτη χρησιμοποιήθηκε σχεδιασμός προελέγχου-μετελέγχου με …